Tegevused

 • Korrastamine
  Kogume ja korrastame valdkondliku teabe (ülevaated, analüüsid, artiklid, ettekanded)


 • Kontaktid
  Loome, koondame ja hoiame uusi või rakendame uudselt vanu kontakte (era-, avalik ja mittetulundussektor nii Eestis kui EL liikmesriikides).

 
 

 • Korraldamine
  Projektide algatamine, ettevalmistamine, kirjutamine, juhtimine ja hindamine s.h. rahastamisallikate leidmine, partnerite kaasamine ja meeskondade kujundamine;

  Koosolekute ja seminaride korraldamine;

  Interneti kodulehekülgede ja trükiste koostamine.